İngilizce Terim: Workload

Türkçe Terim: İşyükü

Kısaltma: –

Bakım programını gerçekleştirmek için gerekli çalışma saati. Planlanmış ve planlanmamış tüm çalışmalar iş yüküne dahil edilir.


Bu içerik İşyükü (Workload) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.