İngilizce Terim: Workforce İnvolvement

Türkçe Terim: İşgücü Katılımı

Kısaltma: –

Tüm iş gücünden bilgi almak, kuruluşun her düzeyinde yönetim ile çalışanlar arasında istişari bir ilişki kurulmasını sağlamak ve proses güvenlik kültürünün sürdürülmesine yardım etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar


Bu içerik İşgücü Katılımı (Workforce İnvolvement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.