İngilizce Terim: Work Request

Türkçe Terim: İş Talebi

Kısaltma: WR

Planlama ya da çizelgeleme gerektirmeyen işlerde bakım hizmeti için kullanılan basit bir talep. Genellikle iş emrinin verilmesinden önce yapılır.


Bu içerik İş Talebi (Work Request) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.