İngilizce Terim: Wet Sprinkler System

Türkçe Terim: Islak Borulu Yağmurlama Sistemi

Kısaltma:

Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemi


Bu içerik Islak Borulu Yağmurlama Sistemi (Wet Sprinkler System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.