İngilizce Terim: Wet Pipe System

Türkçe Terim: Sulu Boru Sistemi

Kısaltma:

Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boru


Bu içerik Sulu Boru Sistemi (Wet Pipe System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.