İngilizce Terim: Weber Number

Türkçe Terim: Weber Sayısı

Kısaltma:

Aerosol oluşumunu modellemek için kullanılır. Damlama anındaki atalet ve kılcal kuvvetlerinin göreceli mukavemetini temsil eden sayı.


Bu içerik Weber Sayısı (Weber Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.