İngilizce Terim: Watch Dog Timer

Türkçe Terim: Gözlemci Köpek Zamanlayıcısı

Kısaltma: WD

Program kontrol monitörü, program yürütme işleminin öngörülen süreyi ne kadar aştığını gösterir.


Bu içerik Gözlemci Köpek Zamanlayıcısı (Watch Dog Timer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.