İngilizce Terim: Virtual Source

Türkçe Terim: Asıl Kaynak

Kısaltma:

Belirli bir uzaklıkta salınım yapan gaz için, gauss dağılım modelinde konsantrasyonun %100 kabul edildiği kaynak.


Bu içerik Asıl Kaynak (Virtual Source) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.