İngilizce Terim: Violation

Türkçe Terim: İhlal

Kısaltma: –

Bilinen operasyon kurallarını, kısıtlamalarını ve / veya prosedürlerini göz ardı eden bir işlem yapılırken oluşan hata


Bu içerik İhlal (Violation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.