İngilizce Terim: Database

Türkçe Terim: Veritabanı

Kısaltma:-

Ekipman güvenilirlik bilgilerini içeren veritabanı.


Bu içerik Veritabanı (Database) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.