İngilizce Terim: Venting

Türkçe Terim: Havalandırma

Kısaltma: –

Bir tank içeriğinin acil durumlarda tank dışına tahliyesi


Bu içerik Havalandırma (Venting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.