İngilizce Terim: Asset

Türkçe Terim: Varlık

Kısaltma:-

Bir işletmenin fiziksel kaynakları.


Bu içerik Varlık (Asset) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.