İngilizce Terim: Asset Number

Türkçe Terim: Varlık Numarası

Kısaltma:-

Genellikle veritabanında saklanan varlık listesindeki bir öğenin yönetim amaçlı kullanılan sayısal kimliği.


Bu içerik Varlık Numarası (Asset Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.