İngilizce Terim: Vapour Pressure

Türkçe Terim: Buhar Basıncı

Kısaltma:

Bir katı ya da sıvının kendi buharıyla dengede olduğu durumdaki buharın uyguladığı basınç değeri. Aynı zamanda sıvının üstünde bulunan ortamdaki sıvı buharının kısmi basıncıdır. Maddeye ve ortamın sıcaklığına bağlı bir fonksiyondur.


Bu içerik Buhar Basıncı (Vapour Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.