İngilizce Terim: Vapor Depressuring System

Türkçe Terim: Buhar Basıncı Azaltma Sistemi

Kısaltma: –

Buharı tahliye ederek ekipman içindeki basıncın hızlı bir şekilde azaltılmasını sağlayan sistemdir, otomatik veya manuel çalıştırılabilir.


Bu içerik Buhar Basıncı Azaltma Sistemi (Vapor Depressuring System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.