İngilizce Terim: Standby

Türkçe Terim: Uyku

Kısaltma:-

Diğer varlık için yedek olarak hazırda bekleyen fakat aktif olarak kullanımda olmayan varlık.


Bu içerik Uyku (Standby) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.