İngilizce Terim: Implementation

Türkçe Terim: Uygulamaya Geçirme (İmplementasyon)

Kısaltma:-

Denetim bulgularının çözümlenmesi sürecinin sonucu, olay soruşturma ekibi önerileri, risk analiz ekibi önerileri vb. ile ilişkili bir eylem planının tamamlanması. Proses güvenliği yönetimi iş faaliyetlerinin oluşturulması ve yürütülmesi.


Bu içerik Uygulamaya Geçirme (İmplementasyon) (Implementation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.