İngilizce Terim: Implementation Options

Türkçe Terim: Uygulamaya Geçirme (İmplementasyon) Tercihleri

Kısaltma:-

Tesiste istenen veya yönetmeliklerce talep edilen risk azaltmalarına bağlı olarak, bir çalışma faaliyetinin yürütülebileceği farklı yollar.


Bu içerik Uygulamaya Geçirme (İmplementasyon) Tercihleri (Implementation Options) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.