İngilizce Terim: Utilization Factor

Türkçe Terim: Kullanım Faktörü

Kısaltma: –

Varlığın kullanım süresinin yüzde ifadesi.


Bu içerik Kullanım Faktörü (Utilization Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.