İngilizce Terim: Upper Tier Establishment

Türkçe Terim: Üst Seviyeli Kuruluş

Kısaltma:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş


Bu içerik Üst Seviyeli Kuruluş (Upper Tier Establishment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55 kategorisi kapsamındadır.