İngilizce Terim: Upper Explosion Point

Türkçe Terim: Üst Patlayıcılık Noktası

Kısaltma:

Alevlenir bir sıvının havadaki doymuş buharının konsantrasyonunun üst alevlenirlik sınırına eşit olduğu sıcaklık


Bu içerik Üst Patlayıcılık Noktası (Upper Explosion Point) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.