İngilizce Terim: Upper Flammable Limit (Lfl)

Türkçe Terim: Üst Alevlenirlik Sınırı

Kısaltma:

havada bulunan alevlenir gaz, buhar ya da sis miktarının patlayıcı gaz ortamı oluşturmayacağı konsantrasyon alt sınırı veya havada bulunan alevlenir gaz, buhar ya da sis miktarının patlayıcı gaz ortamı oluşturacağı konsantrasyon üst sınırı


Bu içerik Üst Alevlenirlik Sınırı (Upper Flammable Limit (Lfl)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.