İngilizce Terim: Unreliability

Türkçe Terim: Güvensizlik

Kısaltma:

Belirli bir zaman aralığında arıza oluşma ihtimali.


Bu içerik Güvensizlik (Unreliability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.