İngilizce Terim: Undeveloped Event

Türkçe Terim: Gelişmemiş Olay

Kısaltma:

Yetersiz sonuçlar ortaya çıktığı veya yeterli bilgiye ulaşılamadığı için gelişmemiş ana olay.


Bu içerik Gelişmemiş Olay (Undeveloped Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.