İngilizce Terim: Undependability

Türkçe Terim: Güvenilmezlik

Kısaltma:

Arıza olayının belirlenen bir zamanda var olma olasılığı veya belirlenen bir zaman aralığında gerçekleşmesi.


Bu içerik Güvenilmezlik (Undependability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.