İngilizce Terim: Unconfined Vapor Cloud Explosion

Türkçe Terim: Serbest Buhar Bulutu Patlaması

Kısaltma:

Bknz: Buhar Bulutu


Bu içerik Serbest Buhar Bulutu Patlaması (Unconfined Vapor Cloud Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.