İngilizce Terim: Uncertainty

Türkçe Terim: Belirsizlik

Kısaltma:

[1]Parametrenin, kesin değeri ile tahmin edilen değeri arasındaki eksikliğin niceliksel ölçüsüdür.
[2]Güveni veya toleransı değerlendiren şüphe ölçütü.


Bu içerik Belirsizlik (Uncertainty) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.