İngilizce Terim: Types Of Failure Mode And Effects Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Ve Etkileri Analizi Tipleri

Kısaltma:

Sistem FMEA’sı
Tüm sistemdeki en üst seviyedeki analizdir. Çeşitli alt sistemlerden oluşur. Odak noktası, genel sistemin amaçlandığı gibi çalışmamasına sebep olabilecek diğer sorunlardır. (Sistem entegrasyonu, alt sistemler ya da diğer sistemler arasındaki etkileşimler, çevre etkileşimleri, insan etkileşimi). Sistem FMEA’sında odak noktası, sisteme bir bütün olarak benzeyen fonksiyonlara ve ilişkilere odaklanmaktır. Sistem FMEA’sı tek noktalı arızaları dikkate alarak arayüzler ve etkileşimlerle ilgili arıza modlarını içerir.

Tasarım FMEA’sı
Genel olarak alt sistem ve parça düzeyinde ürün tasarımına odaklanmaktadır. Tasarımın odak noktası, ekipmanın kullanım ömrü boyunca güvenli ve güvenilir olmasını tasarım ile geliştirmek. Tasarım FMEA’sı alt sistemi ve bitişik bileşenler arasındaki arabirimleri içerir.

Proses FMEA’sı
Odak noktası, ürünün gereksinimlerini en aza indirerek imalat sürecinin nasıl geliştirilebileceğinin üzerinde duran imalat veya montaj prosesidir. Kapsamı, imalat ve montaj işlemleri, nakliye, depolama, tamir ve bakım ve etiketleme süreçlerini içerebilir.


Bu içerik Hata Modu Ve Etkileri Analizi Tipleri (Types Of Failure Mode And Effects Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.