İngilizce Terim: Two Guide Word Analysis

Türkçe Terim: İki Klavuz Kelime Analizi

Kısaltma:

HAZOP araştırmasına benzer, prosedürde bulunan adımlar atlanmışsa veya hatalı gerçekleştirilmiş ise mevcut güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin sorgulanarak değerlendirildiği, prosedüre dayalı tehlike değerlendirme tekniği.


Bu içerik İki Klavuz Kelime Analizi (Two Guide Word Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.