İngilizce Terim: İgnition Hazard

Türkçe Terim: Tutuşma Tehlikesi

Kısaltma:

Patlayıcı ortamı tutuşturabilecek bir tutuşturucu kaynağın ortamda bulunması


Bu içerik Tutuşma Tehlikesi (İgnition Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.