İngilizce Terim: İgnition Risk Evaluation

Türkçe Terim: Tutuşma Risk Değerlendirmesi

Kısaltma:

Ekipman kategorisi açısından hedeflenen koruma seviyesinin sağlanıp sağlanmadığını belirleyen prosedür


Bu içerik Tutuşma Risk Değerlendirmesi (İgnition Risk Evaluation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.