İngilizce Terim: Inductive Approach

Türkçe Terim: Tümevarım Yaklaşımı

Kısaltma:-

Mantık yürüterek spesifik olandan, genel sonuca ulaşmak. Bir sistem elemanının belirli bir şekilde arızalı olduğunu varsayarak özgün vakalardan genel bir karara varma. Tüm sisteme veya sürece ne olduğunu anlamak için yapılır.


Bu içerik Tümevarım Yaklaşımı (Inductive Approach) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.