İngilizce Terim: Transparency

Türkçe Terim: Şeffaflık

Kısaltma: –

Bir organizasyonun nasıl çalıştığına dair bilgi paylaşımı konusunda açık olması.


Bu içerik Şeffaflık (Transparency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.