İngilizce Terim: Transmissivity

Türkçe Terim: Geçirgenlik

Kısaltma:

ışıyan bir nesneden yayınlanan ışıma enerjisinin atmosferde yutulma ve saçılma ile azaldıktan sonra ortam boyunca bir hedefe doğru ulaşabilen kısmı


Bu içerik Geçirgenlik (Transmissivity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.