İngilizce Terim: Transitional Mode

Türkçe Terim: Geçiş Modu

Kısaltma: –

Ekipmanın çalışma modunu değiştirdiği durum.


Bu içerik Geçiş Modu (Transitional Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.