İngilizce Terim: Training

Türkçe Terim: Eğitim

Kısaltma: –

İş, görev gereksinimleri ve metodları ile ilgili konuları içeren ve bir uzmanın belirlenen bir gruba yönelik bilgi aktarımını amaçlayan toplantı türü


Bu içerik Eğitim (Training) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.