İngilizce Terim: Dust Containment

Türkçe Terim: Toz Sınırlama

Kısaltma:

Çevredeki ortama toz boşalma riskini en aza indiren ve içerisindeki maddeleri elleçlemeye, işlemeye, taşımaya ya da depolamaya yönelik tasarlanmış proses ekipmanı.


Bu içerik Toz Sınırlama (Dust Containment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.