İngilizce Terim: Total Productive Maintenance

Türkçe Terim: Toplam Üretken Bakım

Kısaltma:TPM

Ekipmanların bakımında operatör katılımını, ekipman etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi vurgulayan, şirket çapında uygulanan ekipman yönetim programı.


Bu içerik Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.