İngilizce Terim: Tolerance

Türkçe Terim: Tolerans

Kısaltma:

Son jenerik veri seti üretmine arıza hız verisi toplamak için, farklı ekipman örneklerine ait fiziksel ve çevresel farklardan kaynaklanan belirsizliğin ölçüsü.


Bu içerik Tolerans (Tolerance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.