İngilizce Terim: Time-İn-Service

Türkçe Terim: Hizmet Süresi

Kısaltma:

Ekipmanın kurulumu tamamlandıktan sonra, devreye alındığı andan itibaren geçen çalışma süresi.


Bu içerik Hizmet Süresi (Time-İn-Service) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.