İngilizce Terim: Thermally Unstable

Türkçe Terim: Termal Kararsız

Kısaltma:

Basınç, hacim, kompozisyon ve saklama koşullarında, belirli bir sıcaklığa ısıtıldığında egzotermik, kendiliğinden reaksiyona giren malzeme. Bu malzemede kendiliğinden reaksiyon yalnızca termal enerji ile başlatılabilir.


Bu içerik Termal Kararsız (Thermally Unstable) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.