İngilizce Terim: Impulse

Türkçe Terim: Tepki

Kısaltma:

Aşırı basınç – zaman eğrisinin altında kalan alan. Alan, patlamanın pozitif veya negatif fazı için hesaplanabilir.


Bu içerik Tepki (Impulse) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.