İngilizce Terim: Top Event

Türkçe Terim: Tepe Olay

Kısaltma:

Nedenini ve olasılığını belirlemek için temel arızalara doğru aşağıya inen bir hata ağacındaki en üst noktada bulunan istenmeyen olay.


Bu içerik Tepe Olay (Top Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.