İngilizce Terim: Representative Unit

Türkçe Terim: Temsili Ünite

Kısaltma:-

Proses güvenliği yönetimi kapsamında denetime giren ünitenin bir parçası. Temsili ünite seçiminde tüm sistemi temsil eden ünitenin düzgün belirlenmesi önemlidir.


Bu içerik Temsili Ünite (Representative Unit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.