İngilizce Terim: Temporary Change

Türkçe Terim: Geçici Değişim

Kısaltma: –

Kısa, önceden belirlenmiş, sınırlı bir süre için uygulanan değişiklik.


Bu içerik Geçici Değişim (Temporary Change) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.