İngilizce Terim: Underlying Causes

Türkçe Terim: Temel Nedenler

Kısaltma:-

bknz: kök neden.


Bu içerik Temel Nedenler (Underlying Causes) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.