İngilizce Terim: Non-Hazardous Area(Dust)

Türkçe Terim: Tehlikesiz Alan (Toz)

Kısaltma:

Ekipman kurulumu ve kullanımı için özel önlemler gerektirecek miktarda bulut halinde yanıcı tozun mevcut olduğu ya da mevcut olması beklenmeyen alan.


Bu içerik Tehlikesiz Alan (Toz) (Non-Hazardous Area(Dust)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.