İngilizce Terim: Hazardous Event

Türkçe Terim: Tehlikeli Olay

Kısaltma:

Zarara neden olabilecek olay.


Bu içerik Tehlikeli Olay (Hazardous Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.