İngilizce Terim: Hazardous Situation

Türkçe Terim: Tehlikeli Durum

Kısaltma:

İnsanların, mülkün veya çevrenin bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı durum.


Bu içerik Tehlikeli Durum (Hazardous Situation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.