İngilizce Terim: Technology Steward

Türkçe Terim: Teknoloji Görevlisi

Kısaltma: –

Proses güvenliği bilgisi (PSI) de dahil olmak üzere, bir prosesle ilgili tüm bilginin korunmasından sorumlu olarak atanan kişi.


Bu içerik Teknoloji Görevlisi (Technology Steward) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.